Podróże edukacyjne - wędrówka jako dojrzewanie i obraz życia...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Podróże edukacyjne - wędrówka jako dojrzewanie i obraz życia. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Diderot, D. Kubuś Fatalista i jego pan,

2. Gombrowicz, W. Fedrydurke,

3. Krasicki, I. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki,

4. Słowacki, J. Kordian,

5. Swift, J. Podróże Gulliwera,

6. Wolter. Kandyd,

7. Żeromski, S. Przedwiośnie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)