Motyw teatru w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw teatru w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Kochanowski, J. O losie ludzkim, Chcemy sobie być radzić...,Nie porzucaj nadzieje...,

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

3. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

4. Prus, B. Lalka,

5. Stachura, E. życie to nie tetar,

6. Szekspir, W. Makbet,

7. Szymborska, W. Wrażenia z teatru,

8. Wyspiański, S. Wesele.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania




Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)