Motyw śmierci w literaturze i sztuce różnych epok.Omów temat...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw śmierci w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią,

2. Baudelaire, Ch. Padlina,

3. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

4. Gombrowicz, W. Dziennik,

5. Herling- Grudziński, G. Inny świat,

6. Kochanowski, J. Tren XIX albo Sen,

7. Mickiewicz, A. Dziady cz. II, IV,

8. Mickiewicz, A. Lilie,

9. Mickiewicz, A. Śmierć pułkownika,

10. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

11. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)