Motyw przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią,

2. Baudelaire, Ch. Padlina,

3. Księga Koheleta,

4. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

5. Naborowski, D. Krótkość żywota,

6. Przerwa- Tetmajer, K. Koniec wieku XIX,

7. Sęp- Szarzyński, M. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego,

8. Szymborska, W. Nic dwa razy,

9. Villon, F. Wielki testament


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)