Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Pieśń o Rolandzie,

2. Conrad, J. Jądro ciemności,

3. Kochanowski, J. Odprawa posłów greckich,

4. Machiavelli, N. Książę,

5. Mickiewicz, A. Reduta Ordona,

6. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

8. Sofokles. Król Edyp,

9. Szekspir, W. Hamlet,

10. Szekspir, W. Makbet.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook


prezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)