Różne wizje miasta w literaturze.Omów na wybranych przykładach..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne wizje miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

2. Honoriusz, B. Ojciec Goriot,

3. Kafka, F. Proces,

4. Krasicki, I. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki,

5. Krasicki, I. Świat zepsuty, Żona modna,

6. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

7. Nałkowska, Z. Granica,

8. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)