Literackie antywzory matek utrwalone na kartach literatury...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie antywzory matek utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

2. Orzeszkowa, E. Dobra pani,

3. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

4. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

5. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

6. Reymont, W. Chłopi,

7. Szekspir, W. Hamlet,

8. Zapolska, G. Moralność pani Dulskiej.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)