Różne obrazy domu w literaturze polskiej i obcej. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne obrazy domu w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Dostojewski, F. Zbrodnia i kara,

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

3. Homer. Odyseja,

4. Ibsen, H. Dzika kaczka

5. Kasprowicz , J. Sonet XV, XVI,

6. Kochanowski, J. Odprawa posłów greckich,

7. Kochanowski, J. Na dom w Czarnolesie,

8. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)