Motyw domu w literaturze różnych epok. Rozwiń temat...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw domu w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła z literatury polskiej i obcej.


Literatura podmiotu:

1. Anonim, G. Kronika polska,

2. Dąbrowska, M. Noce i dnie,

3. Kochanowski, J. Treny,

4. Krasicki, I. Żółw i mysz,

5. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

6. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

7. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)