Dom i rodzina utrwalone na kartach literatury różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Dom i rodzina utrwalone na kartach literatury różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

1. Dąbrowska, M. Noce i dnie,

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

3. Krasicki, I. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki,

4. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

5. Mrożek, S. Tango,

6. Nałkowska, Z. Granica,

7. Niemcewicz, J. U. Powrót posła,

8. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)