Motyw cierpienia – pytanie o jego sens w literaturze polskiej...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw cierpienia – pytanie o jego sens w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Goethe, J. W. Cierpienia młodego Wertera,

2. Herling- Grudziński, G. Wieża,

3. Kochanowski, J. Treny,

4. Krasiński, Z. Nie- boska komedia,

5. Lament świętokrzyski,

6. Leśmian, B. Dziewczyna,

7. Mickiewicz, A. Dziady cz. III i IV,

8. Parandowski, J. Mitologia: podania i wierzenia Greków i Rzymian,

9. Pieśń o św. Dorocie męczennicy,

10. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)