Doświadczanie cierpienia. Rozwiń temat w oparciu o wybrane...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Doświadczanie cierpienia. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, k, K. Elegia o…

2. Conrad, J. Lord Jim,

3. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

4. Kafka, F. Proces,

5. Lament świętokrzyski,

6. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

7. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

8. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

9. Sęp- Szarzyński, M. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego,

10. Sofokles. Antygona,

11. Sofokles. Król Edyp,

12. Szekspir. Hamlet.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)