Różne ujęcia motywu apokalipsy w poezji na przestrzeni epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne ujęcia motywu apokalipsy w poezji na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane utwory.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Pokolenie II,

2. Broniewski, W. Krzyk ostateczny,

3. Czechowicz, J. Modlitwa żałobna, Żal ,

4. Gałczyński, K, I. Koniec świata,

5. Kasprowicz, J. Dies iare, Święty Boże…,

6. Miłosz, Cz. Piosenka o końcu świata.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)