feed Motyw wędrówki, podróży

Motyw wędrówki, podróży - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 53

Funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych tekstach...

...literackich. Omów na wybranych utworach.
-Potop,
-Podróże Gulliwera,
-Chłopi.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jaką rolę odgrywa podróż w życiu bohatera romantycznego...

...antycznego i współczesnego.Prześledź i oceń.
-Alchemik,
-Odyseja,
-Kordian.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie i malarskie wędrówki po zaświatach...

...przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych dziełach.
-Boska Komedia,
-Tren X,
-Orfeusz i Eurydyka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie nawiązania do dantejskiego motywu wędrówki.

-Zaproszenie do podróży,
-Dni piekła,
-Jądro ciemności,
-Podróże do piekieł.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca).

-Kordian,
-Sonety Krymskie,
-Hymn,
-Proces.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw pielgrzyma i jego funkcja w literaturze. Przedstaw...

...na wybranych przykładach, uwzględniając kontekst historycznoliteracki.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pielgrzyma w literaturze. Przeanalizuj wybrane...

...przykłady.
-Legenda o świętym Aleksym,
-Sonety krymskie,
-Kordian.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem...

-Alchemik
-Księga Wyjścia
-Odyseja
-Kordian

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozwiaż zagadnienie...

... odwołując się do wybranych przykładów literackich.
-Pielgrzym,
-Pismo Święte,
-Odys.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw podróży w literaturze różnych epok. Omów na...

...wybranych przykładach.
-Mała apokalipsa,
-W pustyni i w puszczy,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw podróży w literaturze. Omów temat ...

...na wybranych przykładach.
-Odyseja,
-Sonety krymskie,
-Władca Pierścieni.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw podróży w literaturze. Przedstaw różne jego wersje

-Odyseja
-Boska Komedia
-Kordian

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw tułacza w literaturze epoki romantyzmu. Omów problem...

-Dziady
-Sonety krymskie
-Rozłączenie
-Smutno mi, Boże...

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw ucieczki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

-Sonety do Laury,
-Nie- boska komedia,
-Pan Tadeusz,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw wędrowca i wędrówki w literaturze. Przedstaw...

-Inny świat
-Latarnik
-Kordian
-Przedwiośnie

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży. Omów ...

-Boska komedia
-Mały Książę
-Latarnik
-Panny z Wilka

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw wędrówki i wędrowca w literaturze od czasów biblijnych

-Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu
-Podróż sentymentalna

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw wędrówki utrwalony na kartach literatury.Omów na...

...wybranych dziełach.
-Odyseja,
-Potop,
-Kordian,
-Król Edyp.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w literaturze. Wyjaśnij...

...jego dosłowny i przenośny sens odwołując się do wybranych tekstów.
-Nie-boska komedia.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach...

...literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens.
-Ludzie bezdomni,
-Cudzoziemka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 53

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)