feed Motyw buntu

Motyw buntu - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 47

Bohater - buntownik. Omów temat, analizując i interpretując teks

-Pan Tadeusz
-Antygona
-Ostatnia piosenka

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bohater zbuntowany. Przedstaw i porównaj literackie portrety.

... bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych.
-Giaur,
-Mitologia,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Bohater zbuntowany. Przedstaw różne przyczyny buntu.

... wybranych bohaterów literackich.
-Giaur,
-Mitologia,
-Buszujący w zbożu,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu..

...literackiego.
-Giaur,
-Mitologia,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu.

-Dżuma
-Giaur
-Mitologia
-Tango

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bohater- buntownik. Przedstaw sposób kreacji...

... odwołując się do wybranych przykładów różnych epok.
-Zbrodnia i kara,
-Prometeusz,
-Dziady,
-Folwark zwierzęcy,
-Antygona.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Bunt i ofiara, szaleństwo czy świadectwo wrażliwości? Rozważ pro

-Wielka Improwizacja
-Konrad Wallenrod
-Tango

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bunt i ofiara. Omów postawy polskich bohaterów romantycznych.

- Dziady,
-Konrad Wallenrod,
-Pan Tadeusz,
-Kordian.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy wobec świata.

-Zbrodnia i kara
-Ewangelia według świętego Łukasza
-Moja pieśń wieczorna
-Pan Tadeusz

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bunt jako postawa wobec świata. Przedstaw jego przejawy...

...i konsekwencje, odnosząc się do wybranych przykładów literackich.
-Zbrodnia i kara

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bunt prometejski a bunt lucyferowy.

-Pismo Święte
-Faust
-Wielka Improwizacja
-Mitologia

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bunt przeciw Bogu. Omów temat na wybranych przykładach...

...literatury polskiej.
-Dusiołek,
-Dziady,
-Początek.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bunt przeciw konwencji. Omów temat na wybranych przykładach.

-Cierpienia młodego Wertera,
-Ferdydurke,
-Pan Tadeusz,
-Moralność Pani Dulskiej.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bunt przeciw złu świata: wojnie, władzy, totalitaryzmowi…

...Omów na wybranych przykładach.
-Antygona,
-Zdążyć przed Panem Bogiem,
-Mała apokalipsa,
-Inny świat.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bunt przeciwko zastanym konwencjom i postawom ugodowym...

...W omówieniu wykorzystaj wybrane utwory lit. okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek zbuntowany w literaturze. Zaprezentuj temat na wybranyc

-Ferdydurke
-Inny świat
-Nad Niemnem

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Gniewni i zbuntowani w literaturze polskiej i obcej. Omów...

... na wybranych przykładach.
-Dżuma,
-Inny świat,
-Nad Niemnem,
-Antygona,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kreacja człowieka zbuntowanego w literaturze XX wieku. Omów

-Ferdydurke
-Tango
-Dżuma

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literacki portret bohatera skłóconego ze światem...

... Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory z różnych epok.
-Dziady,
-Antygona,
-Makbet,
-Ludzie Bezdomni.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Przedstaw problem.

...odwołując się do tekstów z różnych epok kultury polskiej
-Sobota
-Dziady
-Tango
-Nad Niemnem

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 47

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)