feed Motyw biblijny

Motyw biblijny - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 31

Analizując wybrane przykłady, wykaż trwałość inspiracji...

...biblijnych w różnych dziedzinach sztuki i w literaturze różnych epok.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Biblia – światowy bestseller. Omów zagadnienie, wskazując na...

... obecność tradycji biblijnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków
-Pismo Święte

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Biblia, jako uniwersalna księga naszej kultury. Rozwiń temat...

...wskazując na obecność tradycji biblijnych w literaturze na przestrzeni wieków

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek wobec dylematu wiary. Omów problem...

...w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.
-Wielka Improwizacja.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dokonując analizy wybranych utworów, przedstaw propozycję...

...„dekalogu”, według którego człowiek powinien postępować w życiu.
-Księga Wyjścia

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich.

... przykłady z różnych epok.
-Piosenka o końcu świata,
-Pismo Święte,
-Kazania sejmowe

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Funkcjonowanie motywów franciszkańskich i rola portretów...

...św. Franciszka w malarstwie i literaturze. Zanalizuj wybrane dzieła.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona...

...obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Inspiracje biblijne we współczesnej literaturze i sztuce.

-Ukrzyżowanie,
-Pasja,
-Dlatego.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kreacja Maryi w średniowiecznych tekstach kultury...

...Rozwiń temat na podstawie kilku wybranych dzieł.
-Bogurodzica,
-Madonna z dzieciątkiem.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie i filmowe obrazy bohaterów w sutannie i habicie...

...Przedstaw temat na wybranych przykładach.
-Kwiatki Jana Pawła II,
-Kto nigdy nie żył,
-Imię Róży.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literatura religijna wobec problemów współczesnego świata...

...Omów temat na przykładzie twórczości Karola Wojtyły lub Jana Twardowskiego.
-Prośba Jana.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw Maryjny w literaturze, malarstwie, muzyce i filmie...

...Porównaj na wybranych przykładach sposoby przedstawiania tego samego motywu przez różnych twórców.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pokory w biblii i w wybranych utworach literackich...

... Przedstaw i omów jego funkcjonowanie.
-Pismo Święte,
-Pan Tadeusz,
-Nad Niemnem,
-Król Edyp

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motywy biblijne w literaturze. Omów na dowolnie wybranych przykł

-Bogurodzica
-Dies irae
-Marność

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motywy biblijne w sztuce na przestrzeni wieków.Przedstaw...

...na wybranych przykładach z literatury i innych tekstów kultury.
-Bogurodzica,
-Mistrz i Małgorzata.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motywy franciszkańskie i sposoby ich wykorzystania w polskiej...

...poezji.
-Hymn świętego Franciszka z Asyżu
-Pieśń Świętojańska o Sobótce

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motywy mitologiczne i biblijne w wybranych tekstach fantasy.

-Siewca wiatru
-Płomień i krzyż
-Silmarillion

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Omów motywy biblijne i sposób ich funkcjonowania w wybranych...

...tekstach literackich.
-Biblia Tysiąclecia,
-Mistrz i Małgorzata.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Początek i koniec – biblijne i literackie wizje stworzenia i zag

-Apokalipsa św. Jana,
-Piosenka o końcu świata,
-Mit o powstaniu świata,
-Pieśń o stworzeniu świata,

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 31

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)